Wartości

Wartości

Grupa SYTO opracowała jasną filozofię dotyczącą odpowiedzialności społecznej i przyszłości. Wartości są bardzo ważne dla SYTO. Wkładamy ciągły wysiłek w zgłębianie naszych własnych przekonań moralnych, naszego etycznego postępowania i dążymy do zapewnienia, że ​wraz z instytucjami pomagamy podnosić standardy życia, które są rozsądne i solidnie oparte na:

Odpowiedzialności: dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Zrównoważonym rozwoju: dla zbudowania nie tylko trwałej firmy, ale także dla zbudowania firmy, która jest prowadzona przez zrównoważone przywództwo.

Zaufaniu i uczciwości: dać najlepsze co mamy do zaoferowania: nasze zaufanie i uczciwość.

Etyce: jak współpracujemy z ludźmi i jak budujemy relacje z nimi. Dążymy do tego, aby robić to w sposób profesjonalny i w zgodzie z przyjętymi zasadami.
 

Copyright 2022 SYTO International BV | Erasmusweg 11, 4104 AL Culemborg