Cel Strategiczny

Cel Strategiczny

SYTO staje się międzynarodową grupą, która dostarcza więcej wartości do wszystkiego, co robi. Co najważniejsze SYTO International chce być skuteczną firmą, co oznacza inwestowanie w rozwój i znalezienie równowagi pomiędzy interesami krótko- i długoterminowymi. Oznacza to również, że musimy poświęcić naszą uwagę relacjom, pracownikom, partnerom biznesowym i światu, w którym żyjemy. To dlatego bierzemy bardzo poważnie nasze relacje, na które mogą mieć wpływ nasze działania. Ważna jest dla nas nienaganna reputacja.

Grupa SYTO osiąga to poprzez:

  • Zwiększanie swojej pozycji na rynku
  • Stawianie zrównoważonego rozwoju jako integralnej części naszej strategii
  • Rozwijanie kluczowych inicjatyw strategicznych w każdej platformie
  • Terminową realizację produktów i usług adekwatnych do cen rynkowych
  • Oferowanie pracownikom szkoleń, coachingu, większych możliwości rozwoju osobistego
  • Aby osiągnąć sukces musimy utrzymać lojalność, uczciwość i szacunek dla ludzi.

Copyright 2021 SYTO International BV | Erasmusweg 11, 4104 AL Culemborg