Wat is een Co-Packer

Wat is een Co-Packer

Een contractverpakker (Co-Packer) is een bedrijf of een organisatie die een groot aantal diensten op het gebied van verpakken verleent, variërend van eenvoudig tot complex.

Een contractverpakker moet als een verlengstuk van uw eigen bedrijf worden gezien.

Een contractverpakker is een bedrijf dat producten vervaardigt en verpakt voor andere bedrijven.

Een contractverpakker werkt op basis van een contract met u als opdrachtgever om uw producten te vervaardigen alsof de producten direct door uw bedrijf zijn vervaardigd.

Waar het werkelijk op aan komt is het volgende; een contractverpakker is een dienstverlenende organisatie. Wij doen wat u niet meer kunt of wilt doen. Wij verstrekken de werknemers, de materialen, de plaats en de kennis om het juiste product tot stand te brengen of te assembleren.

Copyright 2022 SYTO International BV | Erasmusweg 11, 4104 AL Culemborg